Interviews, recensies en aankondigingen

Retour Ameland - maart 2015
 
pôllepraat.pdf - Vooraankondiging (februari 2015)
 
persbureau-ameland.nl - Aankondiging  (26 maart 2015)
 
waddenpost.nl - Aankondiging (27 maart 2015)
 
150408 - Nieuwe Dockumer Courant.pdf - Aankondiging, Jan Spoelstra (8 april 2015)
 
150414 Gooi- en Eemlander.pdf - Interview, Caspar van den Broek (14 april 2015)

150415 -Weekblad Wijdemeren.pdf
- Interview, Saskia Luijer (15 april 2015)
 
150416 - Couturekrant.pdf - Recensie, Phia Baruch (16 april 2015)
 
waddenvereniging.nl - Aankondiging (16 april 2015)
 
blikopdewereld.nl - Recensie (24 april 2015)  
 
150505 - Amelander Historie.pdf - Aankondiging (5 mei 2015)
 
150507 - leestafel-ritaknijffpot.pdf - Recensie, Ria Twisk (7 mei 2015)

150516 - de Amelander.pdf - Interview, Joke Mosterman (16 mei 2015)
 
150821 - Hoogeveensche Courant.pdf - Recensie, Jan Hendriks (28 augustus 2015)
 
 


 

 
 
 
 
Spaans meisje op Ameland - april 2011

Nieuwsblad van Noord.pdf - Interview, Jan Spoelstra (4 april 2011)

Gooi- en Eemlander.pdf - Interview, Casper van den Broek (21 april 2011)

Leeuwarder Courant.jpg - Recensie, Asing Walthaus (29 april 2011)

de Amelander.pdf - Interview, Joke Mosterman (mei/juni 2011)

Wadden Magazine.pdf - Aankondiging, Wadden Magazine (juni 2011)

Wie Wat Waar - Weekblad voor Wijdemeren.pdf - Interview, Saskia Luijer (6 juli 2011)

World Press.pdf - Recensie, Annabel Junge (januari 2012)